PREDYS s.r.o., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, info@predys.cz

Digitalizace dokumentů

  • Konzultační činnost v oblasti digitalizace a archivace dokumentů
  • Návrh řešení digitalizačních procesů
  • Kompletní outsourcing digitalizačních služeb
  • Zajištění vybudování digitalizačního pracoviště v prostorách klienta
  • Pronájem digitalizačního pracoviště
  • Skenování a digitalizace do formátu A0
  • Skenování a digitalizace knih

Přínosy digitalizace dokumentů

Současné ekonomická situace nutí firmy a různé instituce včetně zdravotnických zařízení ke zvyšování efektivity procesů a snižování nákladů. Oblast digitalizace papírových dokumentů všeobecně, je jednou z podmínek zvýšení efektivnosti procesů a zajištění správného řízení dokumentů – tedy pro řízení jejich oběhu, ukládání, manipulace a evidence přístupů k jednotlivým složkám. Strategie digitalizace a práce s digitalizovanými dokumenty se stává součástí celkové strategie řízení informací a procesů.

Převod velkého množství papírových dokumentů do digitální podoby znamená organizačně, technicky a personálně velice náročný proces a práci s velmi specifickou technologií. Pro běžnou organizaci, která potřebuje jednorázově digitalizovat archiv papírových dokumentů je tato činnost ekonomicky nevýhodná. Společnost PREDYS s.r.o. nabízí kompletní outsourcing výše popsaných služeb a díky mnohaletým zkušenostem, technickému i personálnímu zázemí jsme schopni zajistit kvalitní a ekonomicky dostupné služby.

Po ukončení procesu digitalizace archivu dokumentů dojde k výraznému zefektivnění práce s daty. Díky použití elektronických přístupů k dokumentům je možno detailně kontrolovat, případně omezovat přístupy osob k datům.

Pro vice informací nás prosím kontaktujte na e-mailu: info@predys.cz